KS. Vương Đình Chánh


Tốt Nghiệp

Cử Nhân Cơ Kỹ Thuật Đại Học Bách Khoa TP.HCM.

Nghề Nghiệp

Hiện là Kỹ Sư Thiết Kế đường ống biển tại Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí Việt Nam (PVE).
Từng là kỹ sư thiết kế bồn áp suất tại công ty Hitachi Zosen Vietnam (HZV).

Phần Mềm Sử Dụng

 • Phần mềm Unigraphics (NX).
 • Phần mềm Inventor.
 • Phần mềm SpaceClaim (SCDM).
 • Phần mềm Matlab.
 • Phần mềm MathCAD.
 • Phần mềm AutoPIPE.
 • Phần mềm ANSYS (APDL và Mechanical Workbench).

Chuyên Môn

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế bồn áp lực.

 • Tính toán sức tĩnh cho bồn áp lực.
 • Tính toán sức bền của bồn áp lực khi chịu động đất.

Đã thực hiện một số dự án mô phỏng dự đoán sức bền của bồn bể trong lĩnh vực dầu khí.

 • Mô phỏng phân tích bền tĩnh cho Silo.

Có nhiều kinh nghiệm sử dụng tiêu chuẩn API, ASME, ASTM, DNV, ISO, TCVN,…
Sử dụng phần mềm ANSYS để mô phỏng dự đoán sức bền và khả năng chống chịu của cơ hệ rắn gồm:

 • Kết cấu tĩnh.
 • Phân tích mất ổn định cơ hệ.
 • Phân tích modal.
 • Phân tích phổ.
 • Trao đổi nhiệt bình ổn và quá độ.