KS. Trần Hoàng Nam


Tốt Nghiệp

Kỹ Sư Cơ Khí Đại Học Bách Khoa TP.HCM.

Nghề Nghiệp

Hiện là Kỹ Sư Chủ Chốt của Phòng Thiết Kế đường ống biển tại Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí Việt Nam (PVE).

Phần Mềm Sử Dụng

 • Phần mềm AutoCAD 2D.
 • Phần mềm MathCAD.
 • Phần mềm AutoPIPE.
 • Phần mềm OFFPIPE.
 • Phần mềm AGA.
 • Phần mềm Stablelines.
 • Phần mềm FATFREE.

Chuyên Môn

Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đường ống dầu khí:

 • Kiểm tra tài liệu thiết kế.
 • Làm report thiết kế.
 • Soạn thảo các tài liệu các thông số kỹ thuật.
 • Soạn thảo datasheet.
 • Mô phỏng phân tích bền cho Riser (AutoPIPE).
 • Mô phỏng phân tích rải ống (OFFPIPE).

Có nhiều kinh nghiệm sử dụng tiêu chuẩn API, ASME, ASTM, DNV, ISO, TCVN,…