KS. Lê Thanh Luân


Tốt Nghiệp

Cử Nhân Cơ Kỹ Thuật Đại Học Bách Khoa TP.HCM.

Nghề Nghiệp

Hiện là Kỹ Sư Thiết Kế đường ống biển tại Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí Việt Nam (PVE).

Phần Mềm Sử Dụng

 • Phần mềm AutoCAD 2D.
 • Phần mềm SolidWorks.
 • Phần mềm MathCAD.
 • Phần mềm AutoPIPE.
 • Phần mềm ANSYS (APDL và Mechanical Workbench).
 • Phần mềm ABAQUS.

Chuyên Môn

Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đường ống dầu khí:

 • Làm report thiết kế.
 • Soạn thảo tài liệu các thông số kỹ thuật.
 • Soạn thảo datasheet.
 • Mô phỏng phân tích bền cho các mối ghép trong đường ống dầu khi: Các loại Flange.
 • Mô phỏng phân tích bền cho Riser.

Có nhiều kinh nghiệm sử dụng tiêu chuẩn API, ASME, ASTM, DNV, ISO, TCVN,…

Sử dụng phần mềm ANSYS để mô phỏng dự đoán sức bền và khả năng chống chịu của cơ hệ rắn gồm:

 • Kết cấu tĩnh.
 • Phân tích mất ổn định cơ hệ.
 • Phân tích modal.
 • Phân tích phổ.
 • Trao đổi nhiệt bình ổn và quá độ.

Sử dụng phần mềm ABAQUS để mô phỏng dự đoán sức bền và khả năng chống chịu của cơ hệ rắn gồm:

 • Kết cấu tĩnh.
 • Trao đổi nhiệt bình ổn và quá độ.