Giải Bài Toán Kỹ Thuật Bằng MathCAD

CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC

Khóa học này tập trung vào việc tính toán các dạng toán như khi chúng ta học toán cao cấp: Tìm nghiệm của phương trình một biến, giải hệ phương trình nhiều biến, tính đạo hàm, tính tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân 2 lớp,…

Bên cạnh đó chương trình sẽ giúp các bạn thực hiện các dạng nội suy thông thường của các thông số khi tra bảng trong các tiêu chuẩn: Nội suy tuyến tính (1D), nội suy 2D, nội suy 3D.

Liên kết giữa MathCAD với Excel.

Tại Sao Chọn Phần Mềm MathCAD

MathCAD có khả năng tính toán toán mạnh mẽ, trình bày các công thức tính toán, các ghi chú một cách rõ ràng giống như trong Microsoft Word, do đó thuận lợi cho việc kiểm tra công thức tính toán, ngôn ngữ lập trình trong MathCAD rất gần gũi và thân thiện.

Bình thường các tiêu chuẩn chỉ trình bày công thức một cách tổng quát và không có trình tự tính toán rõ ràng. MathCAD sẽ giúp các kỹ sư truy tìm các công thức trong tiêu chuẩn để sắp xếp chúng theo thứ tự logic.

MathCAD rất mạnh trong việc hiển thị kết quả ở bất kỳ một hệ thống đơn vị nào, cho dù hệ đơn vị của các thông số đầu vào là bất kỳ: Ví dụ một bài toán gồm 5 thông số, trong 5 thông số này có những thông số có đơn vị đo hệ Anh (inch), có những thông số có đơn vị đo hệ SI (m), có những thông số có đơn vị đo SI (mm), nếu kết quả cuối cùng chúng ta muốn có đơn vị là hệ SI (mm) hoặc hệ Anh (inch), hoặc hệ SI (m) thì đều chuyên đổi được một cách tự động.

Bạn Sẽ Học Những Gì

Khóa học được chia thành ba phần: Phần tính toán lập trình, một số hàm kết nối và một số hàm người dùng định nghĩa.

Phần 1: Tính toán và lập trình

 • Giới thiệu MatCAD.
 • Biến và vùng.
 • Các hàm đơn giản.
 • Hệ đơn vị.
 • Mảng, vectơ và ma trận.
 • Các hàm chọn lọc trong MathCAD.
 • Vẽ đồ thị.
 • Lập trình logic đơn giản.
 • Giới thiệu tính toán bằng ký hiệu.
 • Giải các phương trình kỹ thuật.
 • Lập trình nâng cao.
 • Các thiết lập trong MathCAD.
 • Liên kết với Excel với MathCAD.
 • Biến đầu vào và biến đầu ra.

Phần 2: Một số hàm kết nối

 • Hàm match.
 • Hàm augment.
 • Hàm stack.
 • Hàm submatrix.

Phần 3: Một số hàm người dùng định nghĩa

 • Hàm nội suy tuyến tính (1D)
 • Hàm nội duy hai chiều (2D).
 • Hàm nội suy ba chiều (3D).

Phương Pháp Học

Sau khi trình bày tóm lược phần lý thuyết, sẽ có một bài toán được đưa ra áp dụng ngay lý thuyết vừa học, để người học hiểu được ý nghĩa của lý thuyết đó.

Tài Liệu Học Tập

Học viên sẽ được cung cấp tài liệu được in ra giấy, các file chương trình con đã được xây dựng sẵn.

Phân Tích Tĩnh Và Truyền Nhiệt Bình Ổn

CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC

Khóa học này tập trung vào việc phân tích kết cấu chịu tải trọng tĩnh, bao gồm phân tích tuyến tính và phi tuyến, các bài toán truyền nhiệt ở trạng thái bình ổn.

Bạn Sẽ Học Những Gì

Khóa học được chia thành hai phần: Phân tích tĩnh và truyền nhiệt bình ổn.

Phần 1: Phân tích tĩnh

 • Các khái niệm: phân tích tĩnh, phân tích tuyến tính (đàn hồi), phân tích phi tuyến vật liệu, phân tích phi tuyến hình học, phân tích phi tuyến do tiếp xúc.
 • Một số dạng đường cong đặc tính vật liệu thường sử dụng trong FEA.
 • Hệ đơn vị sử dụng trong Abaqus.
 • Các phần tử cơ bản của kết cấu không có tiếp xúc: Phần tử thanh (bar), hệ thanh (truss), phần tử dầm (beam), hệ dầm (frame), phần tử tấm (shell) và phần tử khối đặc (solid).
 • Chia lưới cho các chi tiết có hình học phức tạp: Các phương pháp chia lưới và đánh giá chất lượng lưới.
 • Bài toán phân tích tĩnh cho hệ gồm nhiều chi tiết tiếp xúc nhau.
 • Bài toán phân tích tĩnh cho hệ gồm nhiều chi tiết liên kết cứng với nhau.
 • Bài toán phân tích tĩnh tuyến tính và phi tuyến (Linear và Nonlinear).

Phần 2: Phân tích truyền nhiệt bình ổn

 • Các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt: Truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt, truyền nhiệt bằng đối lưu, truyền nhiệt bằng bức xạ, truyền nhiệt phức tạp, độ dẫn nhiệt tiếp xúc.
 • Bài toán truyền nhiệt bình ổn của hệ không có tiếp xúc.
 • Bài toán phân tích truyền nhiệt bình ổn cho hệ gồm nhiều chi tiết tiếp xúc nhau.
 • Bài toán truyền nhiệt bình ổn tuyến tính và phi tuyến (Linear và Nonlinear).

Phương Pháp Học

Sau khi trình bày tóm lược phần lý thuyết, sẽ có một bài toán được đưa ra áp dụng ngay lý thuyết vừa học, để người học hiểu được ý nghĩa của lý thuyết đó.

Tài Liệu Học

Học viên sẽ được cung cấp tài liệu được in ra giấy, các file mô hình 3D đã được xây dựng bằng các phần mềm 3D.

Phân Tích Tĩnh Và Truyền Nhiệt Bình Ổn

CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC

Khóa học này tập trung vào việc phân tích kết cấu chịu tải trọng tĩnh, bao gồm phân tích tuyến tính và phi tuyến, các bài toán truyền nhiệt ở trạng thái bình ổn.

Bạn Sẽ Học Những Gì

Khóa học được chia thành hai phần: Phân tích tĩnh và truyền nhiệt bình ổn.

Phần 1: Phân tích tĩnh

 • Các khái niệm: phân tích tĩnh, phân tích tuyến tính (đàn hồi), phân tích phi tuyến vật liệu, phân tích phi tuyến hình học, phân tích phi tuyến do tiếp xúc.
 • Một số dạng đường cong đặc tính vật liệu thường sử dụng trong FEA.
 • Hệ đơn vị sử dụng trong Ansys.
 • Các phần tử cơ bản của kết cấu không có tiếp xúc: Phần tử thanh (bar), hệ thanh (truss), phần tử dầm (beam), hệ dầm (frame), phần tử tấm (shell) và phần tử khối đặc (solid).
 • Chia lưới cho các chi tiết có hình học phức tạp: Các phương pháp chia lưới và đánh giá chất lượng lưới.
 • Bài toán phân tích tĩnh cho hệ gồm nhiều chi tiết tiếp xúc nhau.
 • Bài toán phân tích tĩnh cho hệ gồm nhiều chi tiết liên kết cứng với nhau.
 • Bài toán phân tích tĩnh tuyến tính và phi tuyến (Linear và Nonlinear).

Phần 2: Phân tích truyền nhiệt bình ổn

 • Các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt: Truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt, truyền nhiệt bằng đối lưu, truyền nhiệt bằng bức xạ, truyền nhiệt phức tạp, độ dẫn nhiệt tiếp xúc.
 • Bài toán truyền nhiệt bình ổn của hệ không có tiếp xúc.
 • Bài toán phân tích truyền nhiệt bình ổn cho hệ gồm nhiều chi tiết tiếp xúc nhau.
 • Bài toán truyền nhiệt bình ổn tuyến tính và phi tuyến (Linear và Nonlinear).

Phương Pháp Học

Sau khi trình bày tóm lược phần lý thuyết, sẽ có một bài toán được đưa ra áp dụng ngay lý thuyết vừa học, để người học hiểu được ý nghĩa của lý thuyết đó.

Tài Liệu Học

Học viên sẽ được cung cấp tài liệu được in ra giấy, các file mô hình 3D đã được xây dựng bằng các phần mềm 3D.