CAE (Computer Aided Engineering)

Phần mềm ANSYS

Phần mềm ANSYS

Phân Tích Quá Độ Và Động Lực Học

Phân Tích Quá Độ Và Động Lực Học

4.000.000 đ

CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC Khóa học này tập trung vào việc phân tích kết cấu chịu tải trọng tĩnh, bao gồm phân tích tuyến …

 • 2 tháng
  Thời Gian
 • 1
  Học Viên
 • 7:00 PM - 9:00 PM
  Thời Gian Học
XEM THÊM
Phân Tích Tĩnh Và Truyền Nhiệt Bình Ổn

Phân Tích Tĩnh Và Truyền Nhiệt Bình Ổn

4.000.000 đ

CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC Khóa học này tập trung vào việc phân tích kết cấu chịu tải trọng tĩnh, bao gồm phân tích tuyến …

 • 2 tháng
  Thời Gian
 • 1
  Học Viên
 • 7:00 PM - 9:00 PM
  Thời Gian Học
XEM THÊM