CAE (Computer Aided Engineering)

Phần mềm ABAQUS

Phần mềm ABAQUS

Phân Tích Tĩnh Và Truyền Nhiệt Bình Ổn

Phân Tích Tĩnh Và Truyền Nhiệt Bình Ổn

4.000.000 đ

CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC Khóa học này tập trung vào việc phân tích kết cấu chịu tải trọng tĩnh, bao gồm phân tích tuyến …

  • 2 tháng
    Thời Gian
  • 1
    Học Viên
  • 7:00 PM - 9:00 PM
    Thời Gian Học
XEM THÊM