CAE (Computer Aided Engineering)

Sách

Sách

Tập 1- Phân Tích Tĩnh Và Truyền Nhiệt Bình Ổn – Abaqus

Tập 1- Phân Tích Tĩnh Và Truyền Nhiệt Bình Ổn – Abaqus

Giới Thiệu Tập 1 – Phân Tích Tĩnh Và Truyền Nhiệt Bình Ổn của tác giả Đinh Văn Đức, là sách hướng dẫn sử dụng Abaqus …

XEM THÊM