Mô Phỏng Kiểm Tra Bền Cho Ball Flange – Abaqus


Mô Tả Các Công Việc Của Dự Án

Ball flange vừa chịu nhiệt, chịu lực siết bulong, lực kéo dọc trục và mô men uốn.

  • Công việc thứ nhất: Phân tích truyền nhiệt bình ổn để tìm ra nhiệt độ phân bố trên các node của mô hình.
  • Công việc thứ hai: Phân tích tĩnh sử dụng nhiệt độ phân bố trên các node của mô hình ở công việc thứ nhất kết hợp với lực siết bulong, lực kéo dọc trục và mô men uốn để tính ra kết quả ứng suất tương đương và chuyển vị tổng.

Phần Mềm Sử Dụng

Dự án này sử dụng phần mềm Abaqus để mô phỏng kiểm tra bền.

Một Số Kết Quả

Kết quả phân bố nhiệt độ trên các node của mô hình

Kết quả ứng suất tương đương trong phân tích tĩnh

Kết quả chuyển vị tổng trong phân tích tĩnh