CAE (Computer Aided Engineering)

Giới Thiệu

Chào mừng các bạn đến với phantichcae.edu.vn

Chúng tôi đều là cựu sinh viên ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm cùng nhau thực hiện nhiều dự án, chúng tôi nhận thấy nhóm mình có chung niềm đam mê với lĩnh vực tính toán mô phỏng. Trong lĩnh vực thiết kế, nhu cầu lập trình tính toán và mô phỏng kiểm tra bền bằng các phần mềm FEA ngày càng chiếm tỉ trọng lớn. Đón lấy xu thế này, chúng tôi quyết định thành lập nhóm đào tạo sử dụng các phần mềm tính toán và mô phỏng FEA.

Nhóm gồm 5 thành viên: