CAE (Computer Aided Engineering)

Giảng Viên

Giảng Viên

KS. Trần Hoàng Nam

KS. Trần Hoàng Nam

Tốt Nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí Đại Học Bách Khoa TP.HCM. Nghề Nghiệp Hiện là Kỹ Sư Chủ Chốt của Phòng Thiết Kế đường ống …

XEM THÊM
KS. Lê Thanh Luân

KS. Lê Thanh Luân

Tốt Nghiệp Cử Nhân Cơ Kỹ Thuật Đại Học Bách Khoa TP.HCM. Nghề Nghiệp Hiện là Kỹ Sư Thiết Kế đường ống biển tại Tổng …

XEM THÊM
KS. Trần Anh Dũng

KS. Trần Anh Dũng

Tốt Nghiệp Cử Nhân Cơ Kỹ Thuật Đại Học Bách Khoa TP.HCM. Nghề Nghiệp Hiện là Kỹ Sư Thiết Kế đường ống biển tại Tổng …

XEM THÊM
ThS. Đinh Văn Đức

ThS. Đinh Văn Đức

Tốt Nghiệp Kỹ sư Chế Tạo Máy Đại Học Bách Khoa TP.HCM. Thạc Sĩ Kỹ Thuật Đại Học Bách Khoa TP.HCM. Nghề Nghiệp Hiện là …

XEM THÊM