CAE (Computer Aided Engineering)

Dự Án

Dự Án

Mô Phỏng Kiểm Tra Bền Cho Silo – Ansys

Mô Phỏng Kiểm Tra Bền Cho Silo – Ansys

Mô Tả Công Việc Của Dự Án Mô hình sử dụng phân tích tĩnh tuyến tính để kiểm tra bền. Phần Mềm Sử Dụng Dự …

XEM THÊM
Mô Phỏng Kiểm Tra Bền cho Bồn Bể – Ansys

Mô Phỏng Kiểm Tra Bền cho Bồn Bể – Ansys

Mô Tả Các Công Việc Của Dự Án Silo chịu tải trọng bản thân, bên trong chứa đầy chất lỏng, Silo phải đủ bền cả …

XEM THÊM
Mô Phỏng Kiểm Tra Bền Cho Swivel Flange – Abaqus

Mô Phỏng Kiểm Tra Bền Cho Swivel Flange – Abaqus

Mô Tả Các Công Việc Của Dự Án Swivel flange vừa chịu nhiệt, chịu lực siết bulong, lực kéo dọc trục và mô men uốn. …

XEM THÊM
Mô Phỏng Kiểm Tra Bền Cho Ball Flange – Abaqus

Mô Phỏng Kiểm Tra Bền Cho Ball Flange – Abaqus

Mô Tả Các Công Việc Của Dự Án Ball flange vừa chịu nhiệt, chịu lực siết bulong, lực kéo dọc trục và mô men uốn. …

XEM THÊM