Phân Tích Tĩnh Và Truyền Nhiệt Bình Ổn


CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC

Khóa học này tập trung vào việc phân tích kết cấu chịu tải trọng tĩnh, bao gồm phân tích tuyến tính và phi tuyến, các bài toán truyền nhiệt ở trạng thái bình ổn.

Bạn Sẽ Học Những Gì

Khóa học được chia thành hai phần: Phân tích tĩnh và truyền nhiệt bình ổn.

Phần 1: Phân tích tĩnh

 • Các khái niệm: phân tích tĩnh, phân tích tuyến tính (đàn hồi), phân tích phi tuyến vật liệu, phân tích phi tuyến hình học, phân tích phi tuyến do tiếp xúc.
 • Một số dạng đường cong đặc tính vật liệu thường sử dụng trong FEA.
 • Hệ đơn vị sử dụng trong Abaqus.
 • Các phần tử cơ bản của kết cấu không có tiếp xúc: Phần tử thanh (bar), hệ thanh (truss), phần tử dầm (beam), hệ dầm (frame), phần tử tấm (shell) và phần tử khối đặc (solid).
 • Chia lưới cho các chi tiết có hình học phức tạp: Các phương pháp chia lưới và đánh giá chất lượng lưới.
 • Bài toán phân tích tĩnh cho hệ gồm nhiều chi tiết tiếp xúc nhau.
 • Bài toán phân tích tĩnh cho hệ gồm nhiều chi tiết liên kết cứng với nhau.
 • Bài toán phân tích tĩnh tuyến tính và phi tuyến (Linear và Nonlinear).

Phần 2: Phân tích truyền nhiệt bình ổn

 • Các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt: Truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt, truyền nhiệt bằng đối lưu, truyền nhiệt bằng bức xạ, truyền nhiệt phức tạp, độ dẫn nhiệt tiếp xúc.
 • Bài toán truyền nhiệt bình ổn của hệ không có tiếp xúc.
 • Bài toán phân tích truyền nhiệt bình ổn cho hệ gồm nhiều chi tiết tiếp xúc nhau.
 • Bài toán truyền nhiệt bình ổn tuyến tính và phi tuyến (Linear và Nonlinear).

Phương Pháp Học

Sau khi trình bày tóm lược phần lý thuyết, sẽ có một bài toán được đưa ra áp dụng ngay lý thuyết vừa học, để người học hiểu được ý nghĩa của lý thuyết đó.

Tài Liệu Học

Học viên sẽ được cung cấp tài liệu được in ra giấy, các file mô hình 3D đã được xây dựng bằng các phần mềm 3D.