CAE (Computer Aided Engineering)

Chia Sẻ

Chia Sẻ

Một Lần Phỏng Vấn Tuyển Dụng

Một Lần Phỏng Vấn Tuyển Dụng

Từ  trước đến giờ hầu như chỉ đi xin việc mãi đến gần đây anh bạn làm chung thôi việc và công ty tuyển thêm …

XEM THÊM
Sinh Viên Nên Chuẩn Bị Những Gì Trên Ghế Nhà Trường

Sinh Viên Nên Chuẩn Bị Những Gì Trên Ghế Nhà Trường

Hiện nay rất nhiều thông tin từ các bài báo cho thấy một lượng lớn cử nhân, kỹ sư và kể cả các thạc sĩ …

XEM THÊM